Garantievoorwaarden


Garantievoorwaarden

Bij normaal gebruik kun je een beroep doen op garantie. Op LUMA producten zit een fabrieksgarantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum zoals vermeld op het aankoopbewijs. Voor producten met een beperkte levensduur geldt de garantie voor de geadviseerde gebruiksperiode. De fabrieksgarantie is niet overdraagbaar en daarom kan uitsluitend de eerste eigenaar een beroep doen op garantie.

In de volgende gevallen wordt geen garantie verleend:

  - Indien het originele aankoopbewijs niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
  - In geval van gebruik en doel anders dan beschreven in de handleiding.
  - Schade aan het product als gevolg van intensief gebruik en/of normale slijtage.
  - In geval van schade door opzet of nalatigheid
  - Verkeerde opslag/zorg voor het product.
  - Wanneer jijzelf of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het product.

Waar kun je terecht?

Bij problemen of defecten, neem je contact op met de winkel waar je het product hebt gekocht. 
Het volgende dien je aan de verkoper aan te leveren:

  - De originele aankoopbon met aankoopdatum.
  - Een duidelijke beschrijving van de klacht
  - Het defecte product en/of foto’s van het defecte onderdeel of product.